Bokningspolicy

To read our booking policy in English please click here.

Vår policy tillämpas på samtliga bokningar som görs på Stockholm Massage. När du utför en bokning godkänner du således vår policy, som också finns tillgänglig i bokningsformuläret.

Avbokning

För att upprätthålla en effektiv verksamhet och undvika ekonomisk förlust, är det nödvändigt att tillämpa avbokningsregler för uteblivna bokningar och avbokningar mindre än 24 timmar före den bokade tiden. Vänligen notera följande riktlinjer:

  1. Uteblivna tider och bokningar utan avbokning inom 24 timmar före din bokade tid kommer att debiteras till 100 procent av kostnaden.
  2. För att avboka din tid, vänligen sänd en e-post till kontakt@stockholmmassage.se. Vänligen notera att kontaktuppgifter finns på vår webbplats under fliken “Kontakt “.
  3. Vår bokningspolicy är uttryckligen angiven på på vår hemsida. På bokningssidan finns länk till våra villkor.
  4. När du gör en bokning godkänner du vår bokningspolicy. Det är varje kunds ansvar att ta del av informationen och villkoren.
  5. I vår mejlkommunikation som bekräftar din bokning framkommer det information om hur avbokningar och ändringar görs, samt när de kan utföras.

Debitering för uteblivna besök

Vid uteblivna bokningar går vi miste om intäkter för vår verksamhet. När du som kund bokar en behandling ingår du ett bindande avtal, där du som kund (köpare) förbinder dig att närvara vid den överenskomna tiden. Detsamma gäller för hembesök. Vi (säljare) förbinder oss att reservera tiden och bokningen för dig, utan att sälja den till någon annan. Om tiden inte avbokas inom 24 timmar före din reservation, kan vi inte sälja tiden eller bokningen till någon annan kund.

Hur debiteras jag för uteblivna besök och tider?

Vi kommer att skicka en faktura via e-post eller post med betalinstruktioner. Vid uteblivna betalningar inom utsatt tid, kommer ytterligare avgifter för kravhantering att tillkomma för att driva in din skuld, inklusive åtgärder genom Kronofogden eller genom samarbetspartners för indrivning.

Vår rätt att avboka din behandling

Som kund är du ansvarig för att lämna korrekta uppgifter om dig själv, inklusive för- och efternamn, telefonnummer, adress, e-postadress och annan relevant information som vi kräver för att kunna erbjuda dig den behandling du önskar boka. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avboka den bokade tiden eller spärra dig från vårt bokningssystem om du lämnar felaktiga, ofullständiga, oseriösa eller missledande uppgifter, eller om du missbrukar vår bokningsfunktion genom att skapa flera bokningar under samma tidsperiod. Vid urkundsförfalskning och missbruk kommer vi att vidta lämpliga polisåtgärder.

Bokningar med sen ankomst

Vi rekommenderar att du alltid kommer i tid för den behandling du bokat. Vid sena ankomster förkortas behandlingstiden och slutar vid den tidpunkt då behandlingen skulle slutat enligt den ursprungliga bokningstiden.

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.